KYTOVCI.wz.cz

Podřád: Mysticeti - kosticovci

Plejtvákovec šedý (Eschrichtius robustus)

plejtvakovec šedy

plejtvákovec šedý

Dorůstá délky 12 - 15 metrů, hmotnosti 25 - 28 tun. Šedavé zbarvení těla je doplněno velkým množstvím světlých skvrn, které nejsou nic jiného, než pozůstatky po parazitických korýších. Každý plejtvákovec je těmito parazity na hlavě a na břiše doslova poset a místy tvoří souvislé povlaky.

Má domov v pobřežních vodách severních oblastí Tichého oceánu, kde žije od Kalifornie po Beringovo moře, mimo to obývá asijské pobřeží až po jihokorejské pobřeží a Žluté moře. Živí se hlavně planktonními korýši, ale i měkkýši, červy a drobnými druhy ryb. Jídelníček si doplňuje také rostlinami, za kterými se potápí do hloubky 15 - 30 metr, ve výjimečných případech však i do hloubek dvojnásobných. Je to jediný příslušník poddruhu kosticovců, který se páří a rodí mláďata v mělkých pobřežních vodách.

plejtvákovec šedý

© Magda Vlachová