KYTOVCI.wz.cz

Podřád: Mysticeti - kosticovci

Plejtvák myšok (Balaenoptera physalus)

Je druhým největším druhem kytovce na naší planetě. Největší ulovený samec měřil 24,4 m, největší samice 27,3m. Hmotnost dosahuje 45 - 56 tun. Myšok žil prakticky ve všech světových mořích a oceánech, ojediněle se objevoval dokonce i ve Středozemním moři. Přednost však vždy dával chladnějším vodám. Dnes už na všech místech nežije. Myšokové žijí jednotlivě nebo v párech i menších rodinách. Jen vjimečně se sdružují do větších stád. Živí se planktonem, dospělími korýši a menšími druhy ryb. Březost trvá 350 a 370 dní a novorozená mládě je 5 - 7 metrů dlouhé.

© Magda Vlachová