KYTOVCI.wz.cz

Podřád: Mysticeti - kosticovci

Plejtvák Brydeův (Balaenoptera edeni)

plejtvák brydeův

Je nápadný velmi štíhlým tělem s malou hlavou. Bývá 11 - 13 metrů dlouhý, největší známý exemplář měl téměř 15 metrů. Hmotnost bývá 10 - 11 tun, vyjimečně i 18 tun. Doba jeho březosti je pravděpodobně kratší než u velkých druhů plejtváků, předpokládá se něco okolo 330 dní, narozené mládě je 3 - 3,5 metrů dlouhé.

Vyskytuje se v Tichém oceánu při pobřeží Kalifornie, jižního Japonska a Nového Zélandu. Ojediněle se vyskytuje i v Karibském moři a ve vodách jižní a jihozápadní Afriky. Svůj život tráví většinou samotářsky. Potravu tvoří menší ryby, ale i větší planktonní druhy bezobratlých.

© Magda Vlachová