KYTOVCI.wz.cz

Podřád: Mysticeti - kosticovci

Plejtvák malý (Balaenoptera acurostrata)

plejtvak malý

Je vůbec nejmenším příslušníkem této čeledi. Délka těla dospělých jedinců se pohybuje mezi 7 - 8 metry, hmotnost bývá 5 - 7 tun. Plejtvák malý je rozšířen téměř ve všech mořích a oceánech, dává však přednost mírným až chladným vodám. Občas se zatoulá i do Středozemního a velmi vzácně i Černého moře. Žije samotář sky, méně často i v páru. Pouze tam, kde se vyskytuje velké množství potravy, lze nalézt početnější hejna. Potravou plejtváka malého jsou planktonní korrýši a ryby, zejména sledi a makrely. Doba březosti se pohybuje okolo 320 dní. Novorozené mládě má kolem 2,5 metru.

© Magda Vlachová